پیوستن شرکت فنی و مهندسی نگارخودرو به جرگه شرکتهای دانش بنیان

1395-04-29 12:23:10

پیوستن شرکت فنی و مهندسی نگارخودرو به جرگه شرکتهای دانش بنیان

خبر مسرت بخش پیوستن شرکت فنی و مهندسی نگارخودرو به جرگه شرکتهای دانش بنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را به استحضار همکاران و دست اندکاران صنعت تجهیزات تعمیرگاهی کشور می رسانیم.
این مهم که با درایت مدیریت شرکت و پشتیبانی و جدیت کارکنان سخت کوش بدست آمده اغاز فصل جدیدی از سلسله موفقیتهای شرکت فنی و مهندسی نگارخودرو بوده ، امید است دریچه جدیدی بر روی این صنعت در میهن اسلامیمان بگشاید. 
خداوند  را شاکریم که از حمایت مشتریانی برخورداریم که در راستای رسیدن نام نگارخودرو بر بلندای صنایع تجهیزات تعمیرگاهی کشور از هیچ حمایتی دریغ نورزیده و در سایه پیشنهادات و رهنمودشان به شکوفایی می رسیم. 
                                                           شرکت فنی و مهندسی نگارخودرو