عنوان همایش : همایش رایگان تعمیرات ایسیو در تبریز
  • هزینه دوره : رایگان
  • تاریخ برگزاری : 96/08/12 الی 96/08/12
  • آخرین مهلت ثبت نام : 96/08/09
  • مکان برگزاری : کجتمع فنی و حرفه ای تبریز
  • ثبت نام

<input alt="" src="/assets/kcfinder/upload/files/تبریز.jpg" type="image" /></p>