عنوان همایش : همایش تعمیرات ایسیو در کرمانشاه
  • هزینه دوره : رایگان
  • تاریخ برگزاری : 96/4/16 الی 96/4/16
  • آخرین مهلت ثبت نام : 96/4/14
  • مکان برگزاری : سالن همایش مجتمع فنی حرفه ای
  • ثبت نام

<input alt="" src="/assets/kcfinder/upload/files/کرمانشاه 3.jpg" style="width: 500px; height: 332px;" type="image" /><input alt="" src="/assets/kcfinder/upload/files/کرمانشاه 4.jpg" style="width: 500px; height: 332px;" type="image" /><input alt="" src="/assets/kcfinder/upload/files/کرمانشاه 2.jpg" style="width: 500px; height: 250px;" type="image" /></p>