لیست همایش های نگار خودرو شمال

عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان آخرین مهلت ثبت نام هزینه
همایش برق و انژکتور در استان سیستان و بلوچستان 1397/02/05 1397/02/05 1397/02/04 350000 تومان توضیحات بیشتر
همایش تعمیرات ایسیو در استان گیلان 96/09/30 96/09/30 96/09/20 رایگان توضیحات بیشتر
همایش تعمیرات ایسیو در کاشان 96/09/22 96/09/22 96/09/10 رایگان توضیحات بیشتر
همایش رایگان تعمیرات ایسیو در تبریز 96/08/12 96/08/12 96/08/09 رایگان توضیحات بیشتر
همایش رایگان تعمیرات ایسیو در یاسوج 96/08/05 96/08/05 96/08/02 رایگان توضیحات بیشتر
همایش رایگان تعمیرات ایسیو در اردبیل 96/07/6 96/07/6 96/07/3 رایگان توضیحات بیشتر
همایش رایگان تعمیرات ایسیو در زنجان 96/07/08 96/07/08 96/07/05 رایگان توضیحات بیشتر
همایش رایگان تعمیرات ایسیو در نیشابور 96/13/07 96/13/07 96/13/06 رایگان توضیحات بیشتر
همایش رایگان تعمیرات ایسیو در اصفهان 96/07/21 96/07/21 96/07/19 رایگان توضیحات بیشتر
همایش رایگان تعمیرات ایسیو در اهواز 96/05/26 96/05/26 96/05/24 رایگان توضیحات بیشتر
همایش رایگان تعمیرات ایسیو در کرمان 96/04/06 96/04/06 96/04/04 رایگان توضیحات بیشتر
همایش تعمیرات ایسیو در کرمانشاه 96/4/16 96/4/16 96/4/14 رایگان توضیحات بیشتر