هفتمین نمایشگاه خودرو ، حمل و نقل و قطعات یدکی 95 استان اردبیل

29 تیر لغایت 1 مرداد ماه محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان اردبیل

حضور شرکت نگارخودرو درهفتمین نمایشگاه خودرو ، حمل و نقل و قطعات یدکی 95 استان اردبیل 

ساعت بازدید : 16 لغایت 22


تصاویر نمایشگاه