چهارمین دوره نمایشگاه صنعت خودرو قطعات و صنایع وابسته سنندج 95

5 مرداد لغایت 8 مرداد ماه محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کردستان

حضور شرکت نگارخودرو درچهارمین دوره نمایشگاه صنعت خودرو قطعات و صنایع وابسته سنندج 95  

ساعت بازدید : 16 لغایت 22


تصاویر نمایشگاه