شانزدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات وابسته

18 الی 22 مرداد محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد سالن فردوسی / غرفه 27 B

حضور شرکت نگارخودرو درشانزدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو  و قطعات وابسته

ساعت بازدید : 17 لغایت 23


تصاویر نمایشگاه