عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان آخرین مهلت ثبت نام هزینه
آموزش سیستم سوخت رسانی دوگانه سوز خودرو CNG 1397/02/28 1397/02/30 1397/02/25 530.000 تومان توضیحات بیشتر