عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان آخرین مهلت ثبت نام هزینه
آموزش سیستم سوخت رسانی دوگانه سوز خودرو CNG 1396/08/28 1396/08/30 1396/08/25 530.000 تومان توضیحات بیشتر