عنوان دوره : همایش تعمیرات ایسیو در استان گیلان
  • هزینه دوره : رایگان
  • تاریخ برگزاری : 96/09/30 الی 96/09/30
  • آخرین مهلت ثبت نام : 96/09/20
  • مکان برگزاری : سالن ارشاد انزلی
  • ثبت نام