شبیه ساز سنسور اکسیژن

وضعیت: موجود    گارانتی: 6 ماه گارانتی


قیمت: 150000 ریال     قیمت نمایندگی: 150000 ریال
ثبت سفارش

دستگاه رفع ایراد سنسور اکسیژن

شرکت فنی مهندسی نگار خودرو شمال به شماره ثبت 5404 دستگاه جدید خود را برای رفع همیشگی

سنسور اکسیژن در خودرو های دوگانه سوز عرضه می کند

1-آیا از تعویض برنامه ایپرام خسته شده اید و دوباره به حالت اول برمی گردد و همچنین ECU  خطای

سنسور اکسیژن را می دهد موتور بد کار می کند؟؟؟

2-آیا چراغ چک روشن می ماند در خودروهای دوگانه سوز دستی؟؟؟

3-آیا پس از CNG کردن خودرو ECU  بنزین دچار مشکل می شود؟؟؟

4-آیا پس از CNG  کردن خودرو در حالت بنزین مکث پدال دارد؟؟؟

نگران نباشید با دستگاه شبیه ساز سنسور اکسیژن تمامی مشکلات برطرف می شود

این محصول برای خودروهای کارگاهی ای استفاده خواهد شد که چراغ چک انها در حالت گاز بدلیل خطای سنسور اکسیژن روشن می شود ، روش کار آن هم بدین صورت است که در حالت گاز سنسور اکسیژن را از مدار خارج کرده و مقادیر الکتریکی مورد نیاز را برای ECU شبیه سازی می نماید.

خودروهای انژکتوری پس از اینکه دو گانه دستی میشوند به دلیل اینکه ایسیو خودرو قادر به برقراری ارتباط با سیستم سوخت رسانی گازنبوده  و این کار فقط به صورت دستی امکان پذیر است و سیگنال دریافتی ایسیو از سنسور اکسیژن مبنی برفقیر سوز کردن سوخت و یا غنی کردن پس از پردازش ایسیو عرض پالس مربوطه متناسب با الایندگی را تعیین و به انژکتور اعمال مینماید چون عملا هنگامی که خودرو روی گاز است این عرض پالس ارسالی در یک مقاومت 100 اهم( امولاتور)دفع شده  و ایسیو متوجه اینکه پاشش سوخت از طریق انژکتور نبوده  نمی شود و مجددا سیگنال سنسور اکسیژن مبنی بر تعیین عرض پالس مناسب الایندگی به ایسیو ارسال میشودوهمان مراحل قبل تکرار و بی نتیجه میشود با تکرار مکرر ان ایسیو کد مربوط به خراب بودن سنسور اکسیژن را در داخل ای سی  ایپرام ثبت مینماید و سنسور اکسیژن قفل میشود برای رفع این موضوع ما توسط شبیه ساز اکسیژن سنسور مادامی که خودرو روی گاز کار میکند یک سیگنال مجازی که نشان دهنده پاشش صحیح انژکتور بوده  و ایسیو دخالت نکند به ایسیو ارسال مینماییم واز به هم ریختنECU جلو گیری مینماید

مشکلاتی که بعد از دوگانه سوز کردن خودرو به وجود می آید شامل روشن شدن چراغ چک ، خطای سنسور اکسیژن ، بد کار کردن خودرو در حالت بنزین و. . . .را می توان با نصب شبیه ساز سنسور اکسیژن برطرف کرد

شبیه ساز خطاها را می گیرد .

 

  • آیا از تعویض برنامه ایپرام خسته شده اید و دوباره به حالت اول برمی گردد و همچنین ECU خطای سنسور اکسیژن را می دهد موتور بد کار می کند؟
  • آیا چراغ چک روشن می ماند در خودروهای دوگانه سوز دستی؟
  • آیا پس از CNG کردن خودرو ECU بنزین دچار مشکل می شود؟
  • آیا پس از CNG کردن خودرو در حالت بنزین مکث پدال دارد؟
  • با دستگاه شبیه ساز سنسور اکسیژن تمامی مشکلات برطرف می شود
  • پشتیبانی از ایسیوهای والئو ، ساژم ، زیمنس و بوش

  • محصولات ایران خودرو
  • محصولات سایپا